Tải BigPro IOS
Bước 1:: Bấm chọn Download
Bước 2: Vào phần Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Quản lý thiết bị (Device management) > Chọn Tiến hành tin cậy (Trust) nhà cung cấp Jexcore Infotech Private Limited
Bước 3: Trở về màn hình chính bấm chọn biểu tượng BigPro để trải nghiệm
Chúc bạn chơi vui! ^^
BigPro IOS